neděle 25. září 2016

Vyhněte se chybám ve Vašem životopisu

Tipy pro přesvědčivý životopis, část druhá. Posíláte nespočet žádostí o místo a nedostává se Vám téměř nikdy žádné odpovědi nebo pozvání k osobnímu pohovoru? Od personalisty obdržíte pouze děkovný e-mail se sdělením, že jste nebyli zařazení do užšího výběru? To je samozřejmě frustrující, a to zejména proto, že jste do přípravy žádosti o nabízenou pozici vložili tolik práce a úsilí. A to je určitě pravda. Nakonec většina žadatelů rozesílá životopisy jen pro legraci. A proto jen to stojí za to se na Váš životopis podívat kriticky a z objektivního pohledu – protože jste možná udělali někde chybu? Zda-li poznáváte sami sebe v jednom z níže uvedených případů, žádný problém! Tím zjistíte, co ještě můžete zlepšit!

1. Váš životopis obsahuje hrubé pravopisné chyby. Přes všechnu kontrolu se to stalo – nevšimli jste si pravopisné chyby. Vámi je to pociťované jako malé neštěstí, (konec konců se jedná o Vaši kvalifikaci a hodnoty, které můžete nabídnout svému potencionálnímu zaměstnavateli), ale personalistům to zůstavá trnem v oku. Přitom dochází k závěru, že nebudete vykonávat svou práci pečlivě a svědomitě. A o takového zaměstnance nikdo nestojí.


2. Váš životopis vypadá neprofesionálně. Vypadá Váš životopis pouze jako špatně čitelný textblog? Nebo jste tak hraví, a u mnoho pasáží jste písmo zvýraznili nebo ho „vylepšili“ jiným stylem písma, protože jste si mysleli, že právě to udělá Váš životopis vyjímečným? Ano byl vyjímečný, ale bohužel v negativním slova smyslu. Z celkového množství žádostí, které personalisté musí vyřídit, je zaujmou spíše životopisy, které jsou formátovány pro maximální čitelnost a ukazují v ideálním případě na první pohled všechny důležité informace, které byly ve vypsané pozici požadovány.

3. Neuvedli jste žádné nebo příliš málo praktických příkladů. Stejně důležité jako výčet konkrétních úkolů, které jste si osvojili v rámci svých předchozích zaměstnáních, jsou také důležité praktické příklady Vašich úspěchů. Životopisy, které je obsahují, mají větší šanci zůstat zapsání pozitivně v paměti.

4. Neuvedli jste žádný odkaz k inzerované pozici. Asi jste se nezajímali o to, že byste vypíchli právě kvalifikace, které jsou důležité pro inzerovanou pozici? Toho byste měli teď litovat, protože personalisté nemají často čas ani trpělivost sami tuto informaci hledat ve Vašich dokumentech. Kdo ale vypíchne potřebné znalosti do popředí, zvýši tím šanci na pozvání k osobnímu pohovoru.


neděle 18. září 2016

Udělejte skvělý první dojem s Vašim životopisem

Ať už jste někomu sympatičtí nebo ne, bylo již rozhodnuto v prvních několika sekundách po poznání. To je vědecky dokázáno. A odkazuje to na staré rčení, první dojem se počítá. Když žádáte o novou práci, udělá si Váš potenciální nový zaměstnavatel první dojem z Vašeho životopisu. To by na Vás však nemělo vyvíjet další tlak, protože vytvořit dobrý a strukturovaný životopis není vůbec těžké . Níže Vám poradíme, co je důležité.
Životopis, který připojíte k příloze Vaši žádosti o místo, je Vaše vizitka při které si Váš potenciální zaměstnavatel udělá na Vás první dojem. Chcete-li dosáhnout dobrého skóre hned u prvního okamžiku, dávejte si pozor při psaní na to, aby Váš životopis obsahoval stručné a důležité informace o Vás. Ať už vytvoříte tabulku nebo jen  text záleží jen na Vás.  Vyberte pokud možno profesionálně vypadající písmo - že máte smysl pro humor, můžete později dokázat v rozhovoru,


Hlavní část Vaši žádosti o místo musí obsahovat Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a kontaktní e-mail. Informace o Vaši národnosti, rodinném stav nebo možného vojenského stupně byste měli uvádět jen tehdy, pokud je to považováno v inzerované pozici.


Dále bude vypsána dráha Vaši dosavadní kariéry. Neměli byste postupovat chronologicky, ale začínejte vždy aktuálním zaměstnáním. Ke každé pracovní pozici uveďte jméno firmy a stručného popisu Vašich aktivit a úkolů, stejně jako datum nástupu a datum ukončení Vaši pracovní smlouvy, pokud možno s měsícem a rokem. Postupujte i takto při popisu Vašeho vzdělání - poslední získal konečný dolů – vždy uveďte obor Vašeho studia, název školy a datum začátku a konce studia. Praxe, kterých jste dosáhli v průběhu studia sem také uveďte.

Ovládáte cizí jazyk nebo máte dobré počítačové znalosti? Ty patři do kolonky s nadpisem znalost / dovednosti. Obzvláště úspěch můžete doložit certifikáty nebo osvědčením těchto znalostí, stejně jako konkrétní příklady, kdy byly úspěšně ve Vašem pracovním životě použity. Ujistěte se, že jste uvedli co nejkonkrétnější dovednosti a myslete na to, že většina z nás by byli "dobří posluchači" nebo "přátelští kolegové." Uvedené dovednosti by se rozhodně měly shodovat s popisem práce a měly by zaujmout Vašeho potenciálního zaměstnavatele. Nebo možná mátezajímavé koníčky, které zapadají do popisu práce. V tomto případě můžete specifikovat. Ale pokud Vaše koníčky nemají nic společného s inzerovanou pozicí, doporučujeme je raději vyjmenovat v samostatné části.


Pokud jste si dali na vše pozor, pak jste dali dohromady přesvědčivý životopis. Teď jen důkladná kontrola pravopisu s pomocí kontroly pravopisu a Váš životopis může putovat do Vašeho portfolia a doufat, že přesvědčí Vašeho nového zaměstnavatele!